Ankara Avukat

Hukuk Fakültesi diplomasına sahip kişiler Avukatlık ünvanı ile vekalet aldıkları kişilerin davalarda vekilliğini üstlenebilmektedirler. Hukuk çok geniş olduğu için avukatlarda kendi uzmanlık alanlarını oluşturmuşlardır. Bu nedenle ceza avukatı, boşanma avukatı, tazminat avukatı, miras avukatı gibi ünvanlar oluşmuştur. Normalde avukatlık ünvanı tektir ve bu ünvana sahip kişiler tüm davalara bakabilirler. Benzer şekilde avukatlar faaliyet gösterdikleri ile ait baroya kayıtlıdır. Bu yüzden Ankara Barosuna kayıtlı bir avukatta Ankara Avukatları veya Ankara Avukat sorgularıyla aranılmaktadır. Türk Ceza Kanununda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hakların korunması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla davalı veya davacılar bulundukları illerdeki barolara kayıtlı avukatlara vekalet vermektedirler.

Bir avukat bir hukuk dalında ne kadar çok davaya katılır ne kadar çok o hukuk alanında bilgi ve tecrübeye sahipse kanunen bir ek ünvan kazanmasa da hayatın akışında ünvanla anılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir